Darmowe Zamieszkanie dla Kobiety

– darmowe zamieszkanie dla kobiety – ‘nie do opieki’ w Pompano Beach FL z częściową opłatą za ochładzanie

– darmowa pomoc przy wypełnianiu rozliczenia podatkowego przez osobę akredytowaną przez IRS.

Kontakt: 305-945-6251

Jerzy Klucz

Polish-Slavic Charitable Association, Inc.

www.p-sca.com

12 kwietnia 2016

About Polish Charity Polska Miami FL Pomoc Socjalna Miami Floryda

Polish-Slavic Charitable Association, Inc. - Miami, Florida
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s