Dyżur konsularny

clip_image002 Dyżur konsularny

Uprzejmie informujemy, że najbliższy dyżur konsularny odbędzie się w pierwszych dniach grudnia 2009 w siedzibie Konsulatu Honorowego w Miami (1440 79th Street Causeway, suite 117, Miami, Florida 33141).

Zapisów na spotkanie z Konsulem można dokonywać mailowo (washington.consular@msz.gov.pl) lub pod numerem telefonu 202-234-3800 (wew. 2201). Podczas zapisu proszę też upewnić się, że posiadacie Państwo wszystkie niezbędne dokumenty, w oryginale. Dostępne są terminy między 2 a 12 grudnia, zarówno rano jak i popołudniu, proszę o ustalenie terminu podczas zapisu.

Prosimy o wnikliwe wcześniejsze zapoznanie się z informacją paszportową (prosimy o zwrocenie szczegolnej uwagi na wymogi dotyczące zdjęć) oraz wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości telefonicznie lub drogą e-mailowa w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Waszyngtonie. Przypomiany, że do złożenia wniosku paszportowego niezbędne jest posiadanie numeru PESEL, w przypadku jego braku prosimy o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu podczas zapisu na dyżur.

Please be advised, that consular duty hours will be held between 2nd and 12th of December in office of Honorary Consulate of the Republic of Poland (1440 79th Street Causeway, suite 117, Miami, Florida 33141). Please enroll sending e-mail (washington.consular@msz.gov.pl) or calling 202 234 3800 (ext. 2201).

Michal Sikorski First Secretary/Consul Embassy of the Republic of Poland

Consular Division, 2224 Wyoming Ave. NW, 20008 Washington, D.C.

Tel: 202 234 3800 Fax: 202 328 2152 E-mail: michal.sikorski@msz.gov.pl

10-30 www.naszafloryda.com www.washington.polemb.net/index.php?document=419

About Polish Charity Polska Miami FL Pomoc Socjalna Miami Floryda

Polish-Slavic Charitable Association, Inc. - Miami, Florida
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s